Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"זוכרים משנה לשנה ומצפים" – מעגל החגים הנוצריים בישראל

קטגוריית ההרצאה: ,

במקביל לפסח היהודי, מציינים הנוצרים את השבוע הקדוש וחוגגים את הפסחא, בהאמינם כי במותו ובתחייתו איפשר ישוע לאנושות לכפר על החטא הקדמון ולשוב לגן העדן. מידי שנה בשנה משחזרים את מהלך חייו על פני האדמה, והוא שמתווה את מעגל החגים השנתי, שכל משמעותו כמיהה לגאולה והמתנה דרוכה לשובו, כמשיח.
בישראל לובשות רבות מהחגיגות משמעות מיוחדת כיוון שהן נערכות במקומות שבהם לפי המסורת התרחשו האירועים. במהלך ההרצאה, שמתבססת על פרויקט צילום שנמשך כמה שנים, נכיר אחר מעגל החגים הנוצרי, ננסה להבין את העקרונות הבסיסיים של האמונה הנוצרית, נתחקה אחר מקורות יהודיים ואחרים לחגיגות ונתרשם מהססגוניות הרבה של הטקסים והתהלוכות.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות