Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"טבעונים שצמים בשבת" – קהילת העבריים בדימונה

קטגוריית ההרצאה:

בשנת 2014 הלך לעולמו בן עמי בן ישראל, מנהיג קהילת העבריים בדימונה. כ– 2,700 בני הקהילה חיים בשיתוף ובצניעות בשכונה הנקראת "כפר השלום". הם צמים בשבת ומנהלים אורח חיים המבוסס על חוקי התורה ועל פרשנותו של בן ישראל לכתוב בה. נכיר את אורח החיים של חברי הקהילה, את מצוותיהם וחוקיהם הנתפסים בעיניהם כמכילים נוכחות אלוהית שייעודה לייצר קהילה שתשמש דוגמה ומופת לתחלואי החברה המודרנית.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות