Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"עין לציון צופיה" – קדושת ירושלים ביהדות

קטגוריית ההרצאה:

ירושלים, היא ציון, הייתה ועודינה מושא נפשם של היהודים לאורך אלפי שנים. היא הייתה לעיר בירתו של דוד, בחיר האל והמקום שבו הוקם המקדש. לא בכדי בסוף יום הכיפורים ובתום ליל הסדר מברכים "לשנה הבאה לירושלים הבנויה". את חורבנה של ירושלים מזכירים גם במעמד החתונה, מהרגעים השמחים ביותר בחיי אדם, עת החתן אומר "אִם אֶשְׁכָּחֵךְ יְרוּשָׁלַיִם תִּשְׁכַּח יְמִינִיתִּדְבַּק לְשׁוֹנִי לְחִכִּי אִם לֹא אֶזְכְּרֵכִי אִם לֹא אַעֲלֶה אֶת יְרוּשָׁלַיִם עַל רֹאשׁ שִׂמְחָתִי" ומנפץ את הכוס, זכר לחורבן.
לימים תתפתחנה סביב קדושת העיר מסורות הכורכות את קדושתה בבריאת העולם ובעקדת יצחק. ממתי מקודשת העיר ומהן נסיבות התקדשותה? – את כל אלו ועוד נברר בהרצאה.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות