Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"ארץ הנוודים" – החיים במונגוליה כהקדמה לסרט "דמעות של גמל"

קטגוריית ההרצאה:

בערבות מונגוליה שבמרכז אסיה שורר אקלים קיצוני וקשה המאפשר חיים בדוחק המתבססים על גידול עדרים. במהלך ההרצאה נכיר את מרחבי מונגוליה ואת נופיה, את אורח החיים הנוודי, את מבנה הגֶר – אוהל המגורים המסורתי ואת הסוסים המונגולים שבעזרתם נכבשה אסיה כולה. נשמע גם אגדה מונגולית קדומה המבארת מדוע בוכה הגמל.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות