Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"בצומת הדרכים הגדול" – גאורגיה – כהקדמה לסרט "אי התירס"

קטגוריית ההרצאה:

גאורגיה שוכנת בצומת הדרכים הגדול של הקווקז. מיקומה בתווך שבין מעצמות השפיע על תולדותיה ועיצב את תרבותה. בהרצאה נכיר את נופיה המגוונים ואת אנשיה, את נסיבות התנצרותה ואת יחסיה המורכבים עם רוסיה, שכנתה מצפון, הפוזלת לעברה ללא הרף.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות