Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"הבישול הפנימי" – כהקדמה לסרט "לאנצ‘בוקס"

קטגוריית ההרצאה:

בהודו יש לבישול, כמו למרכיבי התבשיל, חשיבות גדולה מאשר במקומות אחרים. במובנים מסוימים נדמה כי תת-היבשת כולה מתבשלת ללא הרף תחת השמש הקופחת, טובעת בשפע תבליניה. בהרצאה נכיר מעט את זירת ההתרחשות של הסרט – הכרך הגדול מומבאי כמו גם את המקום המרכזי שיש למזון ולמרכיביו בתרבות המקומית.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות