Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"הו, המזרח!" – הקדמה לסרט "מלון מרילנד האקזוטי" (על שני חלקיו)

קטגוריית ההרצאה:

קשרים בין הודו לבין תרבות המערב מתקיימים מאז ימי קדם, אולם התהדקו מאוד מאז ראשית התקופה הקולוניאליסטית בהודו ובפרט מאז שלטון הראג' הבריטי בתת היבשת. בהרצאה נסקור את התנודות שידע המערב ביחס להודו ובמקביל, כבתמונת מראה, נסקור את יחסם המשתנה של בני תרבות הודו אל תרבות המערב ובניה.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות