Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

רוחניות בין מערב למזרח – כהקדמה לסרט "הגורו"

קטגוריית ההרצאה:

בשנת  1893 הגיע היוגי ההודי סוואמי ויווקאננדה לשיקאגו כדי להשתתף בפרלמנט העולמי של הדתות שנערך בה. ויווקנאנדה היה והראשון שחשף את המוני ארצות הברית להגות ההינדואית והשפיע בצורה משמעותית על הפצת היוגה בעולם המערבי. במהלך ההרצאה נתחקה אחר מעשיו של היוגי וננסה לברר מהו סוד הקסם של הדתות המזרחיות בעיני בני המערב.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות