Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"שניים אוחזין" – יחסי הינדואים-מוסלמים בתת יבשת הודו, כהקדמה לסרט "נער החידות ממומבאי"

קטגוריית ההרצאה:

פרעות קשות, שבהן טובחים הינדים במוסלמים, הן הרקע לעלילת הסרט "נער החידות ממומבאי". במהלך ההרצאה נעמוד על תולדות הסכסוך ההינדי-מוסלמי בהודו מאז ימי הראג' הבריטי ועד ימינו.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות